Komplex Mozgásterápia
Komplex mozgásterápia - a tanulási nehézségek leküzdésére
A tanulás öröm is lehet!!!
Tanulja meg hogyan fejlessze gyermekét otthon, napi fél óra ráfordítással!

 
A módszer lényege, hogy komplex egyéni felmérés alapján összeállítok a gyermekek számára egy fejlesztő feladatsort, melyet megtanítok a szülőnek, így képessé válik a mindennapokban aktívan segíteni a gyermeke fejlődését. Alapja a Carl Henry Delacato neurológus által kidolgozott mozgásterápia, melyet Kulcsár Mihályné neuropedagógus fejlesztett tovább.
Kéthetente egy konzultáción találkozunk, ahol ellenőrzöm a gyermek fejlődését, megbeszéljük a tapasztalatokat és ennek megfelelően módosítjuk a fejlesztő feladatsort.

Ajánlom iskolaéretlen óvodások, tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal küzdő iskolások, magatartási problémákkal, figyelemzavarokkal, koncentrációs nehézségekkel küzdő gyermekek részére. 

Az ember tanulási képességei nagyrészt az agy működéséből következnek. Agyunk fizikai felépítésében nagy szerepe van a magzati élet és a születést követő három év során megjelenő mozgásmintáknak. Ezen mozgások egy részét nevezzük elemi mozgásoknak, vagy veleszületett mozgásreflexeknek – ilyenek például a gurulás, kúszás, mászás és a járás is. A fejlesztés során ezen természetes módon az agy működését fejlesztő mozgások elemeit gyakoroltatjuk a gyerekekkel, igazodva a mozgásfejlődés eredeti menetéhez. Abból indulunk ki, hogy ha ezek a mozgások a fejlődés során serkentik az idegrendszer érését, akkor tudatos gyakorlásuk is hozzájárulhat a gyerekek fejlődéséhez.

Legtöbbször látványos a fejlődést észlelünk a kézügyesség, rajzkészség, beszédkészség, helyesírás, olvasás, matematikai készségek területén. Kevésbé látványos, de határozott fejlődést szoktunk tapasztalni az érzelmi kiegyensúlyozottság és figyelem területén. 

Nagyon fontos a szülő jelenléte a vizsgálat(ok) során. Minden, ami a gyermekével történik elsősorban a szülőre tartozik. Elengedhetetlen a jelenléte az anamnézis felvétel miatt is. Nagyon fontos, hogy vizsgálat közben lássa gyermeke hogyan teljesít, és a vizsgálat után fontos látnia az egyes fejlesztő feladatokat, hiszen neki kell majd otthon ezeket a gyermekével gyakorolnia.

A fejlesztés napi rendszerességet igényel. A szülőnek kell otthon - lehetőleg minden nap - gyakoroltatnia a fejlesztő mozgásokat. Ez nagyjából 20-30 percet vesz igénybe, lehetőleg a hét minden napján, de minimum heti öt napon.

Az első vizsgálat nagyjából két órát vesz igénybe. A továbbiakban a konzultációk számát nehéz előre megjósolni, hiszen mindenki a saját ütemében tud csak haladni, de általában 1 év az ami szükséges ahhoz, hogy egy gyermek állapotában pozitív változás álljon be. Két hetente szükséges egy újabb konzultáció, ahol a gyermek fejlődési ütemének megfelelően módosítjuk, gyakoroljuk a mozgásos feladatokat, mely átlagosan 50-60 percet vesz igénybe.

Legfőbb alkalmazási területei: 
Tanulási nehézségek problémakörébe tartozó területek:
-          Olvasási nehézségek esetén (Dyslexia)
-          Írással kapcsolatos nehézségek (Dysgraphia)
-          Matematikai nehézségek (Dyscalculia)
Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
Figyelem és koncentráció zavarai
Lemaradt mozgásfejlődés
Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
Ügyetlen finommotorika
Bizonytalan kézdominancia
Megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhibák
Beilleszkedési nehézségek, viselkedési problémák

Ellenjavallat:
A mozgásterápiának ellenjavallata nincs, bármilyen más fejlesztő eljárással kombinálható!

Árak:
Anamnézis felvétele, vizsgálat (2-2,5 óra) + első feladatsor összeállítása betanítással: 20.000 Ft
Konzultáció (1 óra): 10.000 Ft